Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literární spolky v České republice

27. 8. 2007

České centrum Mezinárodního PEN klubu

http://www.pen.cz/


Vodičkova 32, 110 00 Praha 1
Tel. +420 224235546, +420 224234343
fax: +420 224221926
email: centrum@pen.cz <mailto:centrum@pen.cz> 

České centrum Mezinárodního PEN klubu


Dana Mojžíšová 

Adresa PEN klubu a Společnosti jeho přátel:

Unie českých spisovatelů

Tip:

Číslo ve hranatých závorkách vytvoří odkaz na jiný komentář

1 Údaje ke kontaktu na TLK Jaroslav Dvorský

Prosím u Trutnovského literárního klubu o uvedení dosud chybějícího kontaktu, a to:
Mgr. Jaroslav Dvorský, Schejbalova 299,
542 34 Malé Svatoňovice
Dále k hlavním aktivitám prosím doplnit:
Každoroční vyhlašování lit.soutěže pro mladé autory - Trutnovský drak, vydávání almanachu s oceněnými příspěvky (z této LS) a vydávání talentovaných literárních prvotin v klubové ediční řadě LITERA PRIMA.
Děkujeme Vám.
S pozdravem J. Dvorský

Mail <mailto:dvorsky@gymnaziumtu.cz> 10.06.2007, 15:54:39

Top of Form 1

Bottom of Form 1

ářčáář

ardor@seznam.cz <mailto: ardor@seznam.cz>
poštovní adresa:
Petr Stančík, Revoluční 5, 110 00 Praha 1
telefon:
0608 080 113 (Petr Stančík)


PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=kos"

NAPSALI O KLUBU:

"Musíme na sobě začít všichni více pracovat. Třeba jako ti chlapci z klubu copywriterů. Mají holé ruce a hlavy jako vědra. Radost a chuť si to rozdat se životem z nich crčí jak pramen čisté studánky. Chápou svou práci jako poctivé řemeslo. Nic víc a nic míň. Žádné povýšené oslovství, hrající si na tvůrčí nedoceněnost. Podobné lidi máme dnes v české reklamě i na jiných postech. Nejsme na tom zle. A těch pár padouchů, co nám hází na koleje roští pochybnosti, rozjetý vlak české reklamy nezastaví."

ářčáář

Obec spisovatelůDokořán <dokoran.htm> (cca 76 stran) s pravidelnými rubrikami. Některé z nich přinášejí profily nakladatelství, mapují pořádané soutěže a udělené ceny, informují o kulturně společenských zajímavostech a plánovaných akcích, seminářích a konferencích, z nichž přetiskují zásadní referáty. K dalším rubrikám patří Polemiky, názory a Anketa, které přinášejí řadu zajímavých názorů. Časopis je zasílán také některým kulturním institucím a redakcím.
Spolupracuje s kulturními organizacemi, například s
Památníkem národního písemnictví <http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz>, Společností Franze Kafky <http://www.franzkafka-soc.cz>, Českým centrem PEN klubu <http://www.pen.cz>, Nadací Český literární fond <http://www.nclf.cz>, Českým rozhlasem <http://www.rozhlas.cz> a Českou televizí <http://www.ceskatelevize.cz>. Je jedním ze zakladatelů Společnosti pro záchranu Národní knihovny ČR, úzce spolupracuje s Národní knihovnou <http://www.nkp.cz> i s knihovnami regionálními; podporuje finančně i profesně besedy autorů se čtenáři, soutěže, čtení a podobně. Tento rok preferuje akce pro dětské čtenáře, seniory a handicapované osoby.
Členové Obce spisovatelů se zúčastňují práce v porotách Státní ceny za literaturu, Ceny Jaroslava Seiferta, Toma Stopparda, E. E. Kische, Knižního klubu, Jiřího Ortena a dalších. Letos Obec poprvé udílí sama Cenu Premia Bohemica pro zahraničního překladatele.
Nadační fond Obce spisovatelů poskytuje dotace na původní vydání přínosných děl české, případně světové literatury, literární vědy i kritiky. V minulém roce podpořil takřka třicet projektů českých nakladatelství.
Spolu s dalšími profesními uměleckými organizacemi založila v roce 1992 Radu uměleckých obcí (RUO), jejíž představitelé se vyslovují k různým kulturně společenským problémům.
RUO <http://www.proculture.cz/index.php?section=63> je aktivním členem mezinárodní organizace ECA <http://www.eca.dk>.
ářčáář

OBEC SPISOVATELŮ

obecspis@volny.cz <mailto:obecspis@volny.cz> Čestný předseda: Dokořán <dokoran.htm> Ludmila Zvoníčková, sekretářka Květa Kozáková, ekonomka JUDr. Anna Kokošková, autorskoprávní poradna Nadační fond Obce spisovatelů: Michal Jareš (předseda), e-mail: jares@ucl.cas.cz <mailto:jares@ucl.cas.cz> Vladimír Hulpach Jaroslav Med Viktor Viktora Jiří Padevět Středisko OS v Brně Jaroslav Novák, předsedaVáclav Havel Čestný člen: Andrew Lass Rada Obce spisovatelů 2007 - 2008: Eva Kantůrková, předsedkyně Milan Hrabal, místopředseda Roman Ráž, místopředseda Antonín Bajaja Roman Cílek Karla Erbová Milena Fucimanová Hana Hosnedlová Miroslav Hule Zeno Kaprál Vladimír Křivánek Marcella Marboe Jiří Urbanec Revizní komise 2007 - 2008: Pavel Weigel, předseda Zdeněk Janík Božena Šimková Členská komise: Milan Hrabal Vladimír Křivánek Roman Cílek Roman Ráž Sekretariát Obce spisovatelů: Pavlína Kubíková, redaktorka
Železná 18, 110 00 Praha 1 tel./ fax: 224 234 060, Poštovní spojení: P.O.B. 669, 111 21 Praha 1 e-mail:

Středisko OS v Ostravě Jiří Urbanec, předseda Jana Stonišová, sekretářka Čs. legií 20, 720 00 Ostrava Kolektivní členové Obce spisovatelů 1. Asociace autorů dobrodružné a detektivní literatury (AIEP) Andrea Vernerová, předsedkyně Frant. Cinger, Rudolf Čechura, místopředsedové 2. Jihočeský klub Obce spisovatelů Hana Hosnedlová, předsedkyně Žižkova 3, 370 01 České Budějovice 3. Klub autorů literatury faktu (KALF) Karel Richter, předseda Roman Cílek, místopředseda 4. Klub českých spisovatelů Petr Prouza, předseda 5. Kruh autorů Liberecka Luboš Příhoda, předseda Fučíkova 135/11, 460 01 Liberec 6. Literární klub Petra Bezruče Miloslav Oliva, předseda Sokola Tůmy 900, 739 11 Frýdlant n. O. 7. Literární Vysočina Petr Musílek, předseda Krátká 616, 583 01 Chotěboř 8. Severočeský klub spisovatelů Ladislav Muška, předseda Růžena Pečivová, sekretářka Masarykova 225/177, 400 01 Ústí nad Labem 9. Středisko západočeských spisovatelů Jaroslava Málková, předsedkyně Milada Vaníková, sekretářka Resslova 14, 301 35 Plzeň 10. Syndikát autorů fantastiky Jaroslav Mostecký, předseda Pavel Weigel, syndik 11. Východočeské středisko Obce spisovatelů Marcela Marboe-Hrabincová, předsedkyně V Koutě 3, 533 13 Řečany nad Labem

    
      
   

©

Portall <mailto:obecspisovtelu@portall.info> 2006
 

© Obec spisovatelů 2001 - 2007

ářčáář

CO TO JE KRB?
KRB

RAČTE NÁM NAPSAT NEBO ZAVOLAT


E-mail č.1:SJBkrb@seznam.cz <mailto:SJBkrb@seznam.cz>
E-mail č.2:
poemKRB@seznam.cz <mailto:poemKRB@seznam.cz>
(vyberte si ten, který vám více líbí)

Telefony: 0606 308 259 / 0603 380 381
(vyberte si toho, který vám více líbí)

ářčáář

Literaturisté poezie, próza

Umělecká skupina Literaturistů působí od roku 2001. Autoři začali publikovat nejprve na nezávislých internetových portálech a poté se jim prostřednictvím literárního setkání v Luhačovicích 2001 podařilo pevněji specifikovat své pojetí literatury. Mezitím se původní skupina zmenšila a transformovala do pevného jádra (Štěpán Kučera, Tomáš Martinec a Petr Zemek). Tito autoři se čtenářům objevili také s knižními vydáními.

Idea: Literatura /poezie a próza/ je veřejným prostorem otevřeným k vyjádření názoru. Samou podstatou je určitá prázdnota či přesycenost pramenící z neautentických literatur. Jsme cestáři, kteří vytvářejí imaginární cesty okolo nás, aby svou vnitřní nenaplněnost definovali

Studuje žurnalistiku na Karlově univerzitě, pracuje jako jazykový redaktor časopisu Rock&Pop. Je zástupcem šéfredaktora magazínu Dobrá adresa. Publikoval v Salonu (literární příloha Práva), Hostu, Tvaru, Britských listech, na serveru Hospodářských novin ihned.cz, … Knižně: Tajná kronika Rychlých šípu... a jiné příběhy (Host, 2006).

 

Tomáš Martinec <martinec.htm>

Studoval v Brně filozofii a novinařinu, pracoval jako redaktor v LN a v reklamní agentuře. Nyní žije v Praze. Prozaik, básník, horolezec. Publikuje prózu a poezii na mnoha internetových stránkách Divoké víno, Dobrá adresa, Saspi, Texty, Polenoc, Weles… Knižně publikoval v roce 2005 - básnickou sbírku Grál (Balt-East, Praha), Literaturistický průvodce po Čechách, Moravě a Slezku (2006). Své básně publikoval v televizním pořadu Třistatřicettři (333) v České televizi a v rozhlasovém pořadu Zelené peří.
 

Petr Zemek <zemek.htm>

 Vystudoval Biskupské gymnázium v Letovicích. Poté vystřídal několik zaměstnání (dělník, číšník, krupiér, rekvizitář, kulisák...). Nyní pracuje ve firmě, vyrábějící počítačové komponenty jako vedoucí úseku produkce. Žije v Brně. Je členem Unie českých spisovatelů a redaktorem literárního serveru www.saspi.cz <http://www.saspi.cz/>. Své básně publikoval v rozhlasovém pořadu Zelené peří, v almanachu Učs Na druhém břehu (2002), v Obrys-Kmenu (kulturní příloha Haló novin) a naposled v časopise Host. Na internetu www.divokevino.cz <http://www.divokevino.cz/>, www.dobraadresa <http://www.dobraadresa/>, www.pismak.cz <http://www.pismak.cz/> a www.saspi.cz <http://www.saspi.cz/>. Účastnil se literárních festivalů Literární Luhačovice 2001, Festival poezie ve Slaném 2002 (1. místo), Kafka 2003 Praha (3.místo v kategorii poezie) a Literární Vysočina 2006 (čestné uznání v kategorii poezie). Sám pořádá čas od času v Brně maličká autorská čtení (svoje i jiných kolegů). V roce 2002 mu vyšla v nakladatelství Balt-East básnická sbírka Labuť ve větru.

Paláskova 1107, 182 00 Praha 8

Karel SÝS - prezident

e-mail: redakce@obrys-kmen.cz

http://www.obrys-kmen.cz/

vydává časopis Obrys-Kmen

LITERÁRNÍ KLUB PEGAS MĚLNÍK

Místo: Mělník

Rok vzniku: 1987

Kontaktní osoba: Zdenka Líbalová

Kontakt: Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800/5, 276 01 Mělník

Internetové stránky a e-mail: klub nemá internetové stránky

Hlavní aktivity: organizování celostátní literární soutěže (v roce 2007 vyhlášen již 13.ročník)

VOLNÉ SESKUPENÍ BROUMOVSKÝCH AUTORŮ

Místo: Broumov

Rok vzniku: v 2.polovině 90.let 20.století

Kontaktní osoba: Věra Kopecká

Kontakt: Mgr. Věra Kopecká, 550 01 Křinice 8

Internetové stránky a e-mail: www.volny.cz/dny.poezie.broumov, kopecka@masarykova.broumov.indos.cz,

Hlavní aktivity: koncem září pořádání broumovských Dnů poezie (poprvé v roce 2000), spolupráce s polskými autory z Nové Rudy a Valbřichu

KAL - KLUB AUTORŮ LIBERECKA

Místo: Liberec

Rok vzniku: 1999

Kontaktní osoby: Vladimír Píša, Luboš Příhoda, Jan Šebelka, Marek Sekyra

Kontakt: KAL, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 46053 Liberec

Internetové stránky a e-mail: http://mujweb.cz/www/kalb/, vl.pisa@volny.cz, lubos.prihoda@sezam.cz,

jakub.sebelka@volny.cz, sekyra@kvkli.cz

Hlavní aktivity: vydávání Kalmanachů a dvouměsíčníku Světlík

LITERÁRNÍ KLUB PETRA BEZRUČE FRÝDEK - MÍSTEK

Místo: Frýdek - Místek

Rok vzniku: 1980, zintenzivnění činnosti v druhé polovině 90.let 20.století

Kontaktní osoby: Miloslav Oliva (předseda), Jiří Figura

Kontakt: Mgr.Miloš Oliva, Sokola Tůmy 900, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, okr.F-M

Internetové stránky a e-mail: http://crt.fmkv.net/, figuraj@mybox.cz

Hlavní aktivity: pořádání soutěže Beskydy, vydávání časopisu ČRT (jeho internetová prezentace díky Radaně Šatánkové)

ASON KLUB PLZEŇ

Místo: Plzeň

Rok vzniku: asi 1992

Kontaktní osoba: Helena Šlesingerová

Kontakt: Redakce PLŽe, Bedřiha Smetany 13, 305 94 Plzeň

Internetové stránky a e-mail: www.kmp.plzen-city.cz, slesingerova@plzen.eu, horakova@plzen.eu

Hlavní aktivity: vydávání časopisu PLŽ s přílohou ASON-Klubu, setkávání v kulturní kavárně Jabloň

CHOFILIS (CHODSKÝ FILMOVÝ A LITERÁRNÍ SPOLEK)

Místo: Domažlice

Rok vzniku: 2004

Kontaktní osoba: Lucie Popovičová, Simona Váchalová

Kontakt:

Internetové stránky a e-mail: leila.poe@post.cz, simona.vachalova@seznam.cz

Hlavní aktivity: pořádání Chodského poetického jara (2 ročníky - 2005, 2006)

LiS PŘI KNIHOVNĚ VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ

Místo: Jičín

Rok vzniku: 1990

Kontaktní osoba: Václav Franc, Jana Benešová

Kontakt: Knihovna V.Čtvrtka, Denisova 400 , 506 01 Jičín

Internetové stránky a e-mail: www.kobra.zde.cz, http://knihovna.jicin.cz/,

benesova@knihovna.jicin.cz , francovi@futuranp.cz

Hlavní aktivity: pořádání Jičínského poetického jara, autorská čtení, časopisy KOBRA a ČAJ

LITERÁRNÍ VYSOČINA

Místo: Chotěboř

Rok vzniku: 2003

Kontaktní osoba: Petr Musílek

Kontakt: Petr Musílek, Krátká 616, 583 01 Chotěboř

Internetové stránky a e-mail: http://www.leonet.cz/petrmusilek/ nebo www.literarnivysocina.cz ,

Hlavní aktivity: pořádání soutěže Literární Vysočina a stejnojmenného festivalu, účast na akcích po celé republice, budování neformální sítě spřátelených aktivit

POETICKÁ KAVÁRNA OBRATNÍK

Místo: Praha - Smíchov, J.Plachty 28

Rok vzniku: pravidelné programy od roku 2002

Kontaktní osoba: Roman Polák, Večer přiměřených depresí : Zora Šimůnková

Internetové stránky a e-mail: http://www.obratnik.cz nebo http://www.zora.bloguje.cz

Hlavní aktivity: pořádání programů v kavárně (především Večery přiměřených depresí, kde se prezentují noví autoři)

MARYŠKA

Místo: Bohumín

Rok vzniku: 2000

Kontaktní osoba: Jeanne Hornová

Kontakt: OS Maryška, Šunychelská 56, 735 81 Bohumín

Internetové stránky a e-mail: http://www.maryska.cz/, info@maryska.cz , j.hornova@seznam.cz

Hlavní aktivity: autorské večery v Salónu Maryčky na náměstí T.G.Masaryka, multižánrový festival Léto-kruhy

KLUB NADI BENEŠOVÉ ČÁSLAV

Místo: Čáslav

Rok vzniku: 2002

Kontaktní osoba:

Kontakt: Městské muzeum a knihovna, Kostelní náměstí 197,

286 01 Čáslav

Internetové stránky a e-mail: http://lknbcaslav.wz.cz, lknb.caslav@centrum.cz

Hlavní aktivity: literární soutěž, vydávání sborníků

PSAHLAVCI

Místo: Chrudim

Rok vzniku: 4.května 2006

Kontaktní osoba: Jana Jirásková

Kontakt: Městská knihovna Chrudim, Filištínská 36

537 49 Chrudim

Internetové stránky a e-mail: www.knihovna-cr.cz, jirasko@knihovna-cr.cz

Hlavní aktivity: časopis Psahlavci, autorská čtení

KRUH AUTORŮ HODONÍNSKA

Místo: Hodonín

Rok vzniku: 2005 (obnovena činnost)

Kontaktní osoba: Jarmila Moosová

Kontakt: Jarmila Moosová, B. Hrejsové 1642, 696 62 Strážnice

Internetové stránky a e-mail: jarmila.moosova@seznam.cz

Hlavní aktivity: besedy, snaha vydat almanach

TRUTNOVSKÝ LITERÁRNÍ KLUB

Místo: Trutnov

Rok vzniku: 2005

Kontaktní osoba: Jaroslav Dvorský

Kontakt: Schejbalova 299, 542 34 Malé Svatoňovice

Internetové stránky a e-mail: dvorsky@gymnaziumtu.cz

Hlavní aktivity: autorská čtení regionálních a mladých autorů, každoroční vyhlašování lit.soutěže pro mladé autory - Trutnovský drak, vydávání almanachu s oceněnými příspěvky (z této LS) a talentovaných literárních prvotin v klubové ediční řadě LITERA PRIMA.

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉHO SLOVA

Místo: Hradec Králové

Rok vzniku: 2003

Kontaktní osoba: Jaroslav Svoboda (předseda)

Kontakt: Knihovna města Hradce Králové, Náhon 105, 500 09 Hradec Králové 9

Internetové stránky a e-mail: http://www.spks.info/, skrabak@email.cz

Hlavní aktivity: literární soutěž, časopis Škrabákův notes

Občanské sdružení jihočeských básníků KRB
Dolní Třebonín 209
382 01 Dolní Třebonín
Kontaktní osoba: Pavel Lukáš, 603 380 381; 387 330 422, Lukas61@volny.cz
IČO: 265 29 629
http://www.basnicikrb.com/

Pořádáme Festivaly poezie, rozhlasové pořady, vydáváme knihy. Jezdíme
též s literárními kabarety poezie

Pavel Lukas
Zdeněk Bořil
je sdružení básníků Jižních Čech. Členové sdružení přebývají a tvoří z Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Krníně. Název KRB v sobě hýčká písmenka právě ze jmen těchto obcí.
KRB symbolizuje místo pro setkávání, místo, kam je vždy příjemné se vrátit.
KRB je palindromem slova brk, a od brku je ke psaní a k poezii jen krůček.
KRB je v neposlední řadě místo, kam lze nepovedené výtvory členů sdružení vhodit a zároveň mít z této činnosti vysloveně hřejivý pocit.
Už asi deset let pořádáme literární večery, poetické kabarety, festivaly poezie a podobné kulturní vzácnosti.

vznikla v prosinci 1989 jako dobrovolná profesní organizace českých a moravských spisovatelů, literárních vědců a kritiků. Kritériem pro členství v Obci je prokazatelná literární činnost. Kromě individuálních členů, jichž je včetně spisovatelů žijících v zahraničí asi sedm set, má i členy kolektivní. Může se jimi stát každá samostatná literární organizace založená na principu regionálním, skupinovém, druhovém či žánrovém, která má ve svých řadách individuální členy Obce spisovatelů. Největším kolektivním členem byla Obec moravskoslezských spisovatelů, která však kvůli problémům s financováním ukončila v roce 2005 svou činnost.
Obec spisovatelů (OS) chrání tvůrčí, profesní, sociální a materiální zájmy a práva svých členů a zastupuje je ve styku se státními orgány a společenskými organizacemi. Pořádáním seminářů, besed a konferencí - v letošním roce se uskuteční například Sympozium o poezii a Seminář o stylu současné prózy - vytváří prostor pro diskuse a setkávání spisovatelů, studentů a odborné veřejnosti. Aby česká literatura pronikala za hranice naší vlasti, organizuje každoročně seminář pro zahraniční překladatele české literatury a pedagogy, kteří oceňují nejen literární a lingvistické přednášky, ale hlavně kontakt se spisovateli, nakladateli a knihkupci. (Například renomovaná rakouská překladatelka Christa Rothmeierová přeložila v loňském roce Petra Borkovce, Josefa Jedličku, Pavla Kolmačku, Ivana Blatného, bohemista Eero Balk představil finským čtenářům Jana Nerudu, Ivana Klímu a vytvořil titulky k českému filmu, Bulharka Margarita Kjurkčieva uspořádala antologii současných českých spisovatelů a její další díl připravuje.) Obec spisovatelů se již několik let účastní Festivalu spisovatelů a Světa knihy, organizuje Mezinárodní setkání spisovatelů v Luhačovicích, kde čeští autoři navazují kontakty s kolegy z Polska, Slovenska, Rakouska, Německa a Zakarpatské Ukrajiny. Letos se uskuteční setkání Literatura přes hranice, kam Středisko západočeských spisovatelů zve autory z Německa, kteří jim na oplátku pořádají čtení v Regensburgu.
Pro své členy vydává čtvrtletník

Vodičkova 32 (pasáž)
110 00 Praha 1 - Nové Město
Telefony (+420) 224234343, 224235546; fax 224221926
, sekretářka PEN klubu tel. 605 253 234

je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně . Počet národních center se každoročně mění, nyní je jich 130 ve 100 zemích celého světa a sdružují kolem 20ti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty - svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. O to se snaží už od samého vzniku ve Velké Británii roku 1921 (zakladatelka Mrs. C. A. Dawson-Scott, první prezident John Galsworthy), tehdy velmi idealisticky, avšak základní myšlenky - kulturní spolupráce, snášenlivost národů, odpor a sepětí intelektuálů proti hrubému násilí - přetrvávají. Každoročně pořádá Mezinárodní PEN kongresy v různých městech světa, na kterých jeho ústředí hodnotí snažení předchozího roku a jednou za tři roky volí prezidenta a výbor. V září 2003 na kongresu v Norsku byl prezidentem Světového PEN zvolen český spisovatel Jiří Gruša, což považuje za velkou poctu. Úřad nastoupil v březnu 2004 a předčasně kvůli tomu ukončil misi velvyslance ve Vídni. Na Světovém kongresu v Berlíně 2006 byl znovu zvolen na další funkční období.
Český PEN (založený Karlem Čapkem v roce 1925) má v listopadu 2006 222 členů, vesměs významných autorů., a s jedenáctičlenným prezidiem pracuje ve výborech. Nejvýznamnější je výbor pro vězněné spisovatele, který zveřejňuje případy utiskování slovesných tvůrců a žádá jejich vlády o osvobození.
K uctění památky svého zakladatele uděluje Český PEN klub jednou za dva roky Cenu Karla Čapka. Uděluje ji za mimořádné literární dílo a při výběru přihlíží k tomu, zda tvůrce i jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny.
Od roku 1992 existuje Společnost přátel PEN klubu, občanské sdružení, které organizuje a pořádá autorská čtení - Sudé čtvrtky - v prostorách PENu, výstavy, literární festivaly - Velikonoční a Mikulášský, besedy se spisovateli v krajích a na školách. V posledních letech úzce spolupracuje se Slovenským centrem v rámci projektu česko-slovenské vzájemnosti. - Významná jsou setkání se zahraničními spisovateli, při nichž se čtou úryvky z jejich děl v originále i v překladu. - Společnost má 97 členů; mnozí z nich pomáhají při organizování pořadů.

Kontaktní osoby:


Jiří Dědeček, předseda PEN; Markéta Hejkalová a Ivan Klíma - místopředsedové
tel. 224 234 343
Ing. Libuše Ludvíková, tajemnice PEN, předsedkyně Společnosti přátel PEN klubu
tel. 605 253 238
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář