Jdi na obsah Jdi na menu
 


Éčka 1.díl

31. 10. 2006

Talíř plný "Éček".

Před nedávnem ke mně dorazil zajímavý leták, jež mne upozorňoval na spoustu jedů, jimiž nás zcela běžně a bez okolků všechny potravinářské firmy otravují. Zarazila mne ta spousta "éček" a vykřičníků, zarazilo mne, však ještě víc, že krom kódů, tam nepřipsali vysvětlení, cože je to vlastně za jed. Dalo mi velice málo času objevit, že pod tím nejvíc smrtelným a nebezpečným kódem E330 se nalézá obyčejná kyselina citrónová. Ano ta z citrónů a jiného ovoce. Avšak zaujali mne a já se rozhodla touto problematikou zabývat. Tento článek Vám snad pomůže ujasnit si, co vlastně éčka znamenají a kde můžete nalézt případné další informace.

Éčka, jinak řečeno přídatné látky, které se bez ohledu na jejich výživnou hodnotu nepoužívají samostatně jako potravina, či jako charakteristická potravinová přísada. Používají se při výrobě, balení, přepravě nebo při skladování, čímž se v konečné fázi stávají součástí dané potraviny.

Přídatné látky mají v potravinách svůj význam. Prodlužují životnost potravin, zvýrazňují, či obnovují barvu potravin, zvyšují i regulují kyselost a mají i zahušťovací vlastnosti. Případně mohou dodávat potravinám sladkou chuť bez použití řepného cukru.

Seznam přídatných (aditivních) látek označovaných na potravinách E kódy musí mít povolení pro použití v potravinách podle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR. Ta stanoví druhy a podmínky použití aditiv v potravinách ve znění oněch vyhlášek.

Zdravotní požadavky dbají na čistotu a identitu přídatných látek, jež lze používat k výrobě potravin (upravuje ji další vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška popisuje metody identifikace jednotlivých aditiv, uvádí limity a parametry čistoty, - obsah kontaminantů, zbytků rozpouštědel a podobně.

Přídatné látky povolené v České republice k výrobě potravin se přidávají do potravin pouze na základě jejich zdravotní nezávadnosti a za podmínek stanovených příslušnou vyhláškou. Tato vyhláška jde plně v souladu s právními předpisy užívanými v zemích EU.

Každé aditivum, před schválením pro použití do potravin, prochází přísným hodnocením zdravotní nezávadnosti.

Při přípravě evropských právních předpisů je konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který přídatné látky posuzuje a schvaluje z hlediska možných rizik bezpečnosti potravin. Vychází se zde i ze zásad stanovených po důkladném toxikologickém zhodnocení stanovila Světová zdravotnická organizace ve spolupráci se Světovou organizací pro výživu.

Přídatné látky se tedy mohou při výrobě potravin používat jen tehdy:

1) Kdy je prokázána jejich technologická potřeba

2)Pouze ve stanovených množstvích nepředstavujících riziko pro spotřebitele

3)Kdy při jejich použití je zachována výživová hodnota potraviny

4)Pokud prodlužují trvanlivost potravin anebo zlepšují jejich organoleptické vlastnosti

5)Pokud prospívají při výrobě, zpracování, přípravě, balení, dopravě, či skladování za předpokladu, že nezakrývají použití závadných surovin anebo nehygienických postupů při výrobě.

Přídatná látka obsažená v potravině musí být označena na obalu potraviny v údajích o složení, uvedením názvu látky anebo jejího číselného kódu E a názvu kategorie do níž látka náleží ( barvivo, sladidlo, regulátor kyselosti apod.) Identifikace číslem E znamená kód, po nímž se přídatná látka označuje v mezinárodním číselném systému, jež zavedla Evropská unie.

Tyto látky postupně zhodnocuje na základě toxikologických studií a zaručují, že povolují jen povolené dávky, bezpečné pro zdraví konzumentů.

Bohužel, právě ti jej vnímají negativně, čímž nedochází k původnímu jejich zíměru: poskytnout spotřebiteli o tom, že přídatná látka je bezpečná.

Na obalu potraviny musíme nalézt krom názvu, či kódu E, i kategorii do níž daná látka přísluší (barvivo, antioxidant...). Pokud by mohla mít nepříznivý vliv na zdraví člověka, musí tuto skutečnost uvést na obal potraviny (kupříkladu.nevhodné pro děti, nemocné s fenylketonurií atd).

Kontrolou nad dodržováním českých právních předpisů pro používání přídatných látek je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa. Používání přídatných látek odpovídajících předpisům v české republice je teedy bezpečné, při dodržení stanovených limitních hodnot a neohrožují zdraví spotřebitelů a odpovídají současným světovým poznatkům.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář