Právě co pak? Když nevíte, co teď?
Upřímně, informace se shání celkem těžce, ale informace, která říká, že každá dvacátá tato vyšetření podstoupí a každá stá z onoho zúženého výberu, vážně vlastní "pozitivní" výsledek, mě osobně trochu uklidnil.

Amniocentéza je vyšetřovací metoda sloužící k odhalení vrozených vad plodu. Vyšetření probíhá v období, kdy zákon umožňuje těhotenství přerušit, tedy do 24. týdne, a tím lze zabránit narození postiženého dítěte. Samozřejmě se vše odvíjí podle přání těhotné.

Výkon se provádí za neustálé kontroly USG přístrojem.
Tenkou dlouhou jehlou odeberou plodovou vodu. Odebrané množství závisí na stáří těhotenství (obvykle tak 15 - 20 ml). Z odebrané plodové vody se provádí další vyšetření, cytologické vyšetření buněk ke zjištění "karaotypu". Bohužel k vyhodnocení dochází až 10 dní. Následuje biochemický screening, kdy se zjišťují hladiny alfa-fetonproteinu a acetylcholinesterázy. Úspěšnost rozeznání rozštěpu páteře pomocí biochemického rozboru dosahuje 99,5%.

Amniocentézu provádí lékař na podkladě předešlých výsledků, ať už USG, při překročení jisté věkové hranice, výskytu vrozených vad v rodině či diagnostikovaných v předešlých těhotenstvích, ale hlavně podle triple testu.


"Triple test" označuje krevní odběr prováděný nejčastěji v šestnáctém týdnu těhotenství. Kde se zjišťují výšky hladin alfa-feronproteinu (AFP), choriogonadotropní hormón (hcg, jež určuje stáří plodu, početnost těhotenství, potvrzuje těhotenství) a uE3 (nekonjugovaný estriol), který nám může potvrdit pouze nevýskyt vrozených vad.


Pozor!

Pozitivní nález krevních odběrů neznamená holou skutečnost vrozené vady. Toto vyšetření nás může jen uchránit před onou invazivní vyšetřovací metodou, jako je amniocentéza. Amniocentézu můžete odmítnout, ale pak vám již nikdo nezaručí zda špatné výsledky krevních výsledků byly mylné, či nikoli.

Amniocentéza je schopna diagnostikovat chromozomální poruchy, syndrom Down, spiny bifidy, anencephalus, Edwardsův syndrom nebo diagnostikuje infekce a zralost plodu.

Plodová voda se odebírá z obalu plodového vejce, v němž plod plave.
Rizika při správném provedení jsou malá,přínos je naopak velmi velký.